Vill du bli en av oss?

Till vår nyproduktion av flerbostadshus, skolor, kontors- och industriprojekt i Malmö/Lund och Helsingborgsregionen söker vi platsledning och yrkesarbetare.

Produktionen av våra projekt utförs till stor del av egen personal.

Du är välkommen att kontakta oss för mer information eller skicka din ansökan